Worden als een kind - eerlijk.online

Notitie aan mezelf: word als een kind!

Geplaatst door

‘Ik verzeker jullie: Als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan.’
Matteüs 18:3

Dit zijn wijze woorden van Jezus. Wellicht heb je ze wel eens gehoord. Deze woorden hebben mij aan het denken gezet en zijn onderdeel geweest van meerdere gesprekken die ik heb gehad.

Want wat betekent het nou om te worden als een kind?

Zijn als een volwassene

Om die vraag voor mezelf te beantwoorden, kijk ik eerst naar wat het betekent om volwassen te zijn. Ik zou dat zo samenvatten:
Op je eigen benen kunnen staan. Zelf beslissingen nemen. De verantwoordelijkheid nemen voor elke genomen beslissing. Voor jezelf kunnen zorgen.

Dit zegt VanDale.nl:
vol·was·sen (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)
Niet meer groeiend; = volgroeid

In onze maatschappij houdt volwassen zijn in dat je 21 jaar of ouder bent. Volwassenheid wordt ook soms gekenmerkt door culturele pijlers, zoals op jezelf te wonen en het hebben van een fulltime baan. Volwassenheid houdt ook in dat ons lichaam volgroeid is.
Ik kan mij niet voorstellen dat Jezus zich daarop richt. 

De mindset die ik als volwassene heb is vooral zelf dingen willen aanpakken. Net als het merendeel van de mensen om mij heen ben ook ik gevoelig voor wat anderen van mij vinden. Ik denk zelf vaak wel te weten hoe iets moet. Soms ben ik wat eigenwijs en tegendraads.

Jezus richtte zich vooral op geestelijke lessen. Een verandering van focus en mindset: ‘ Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden’ (Matt. 6:33).

Worden als een kind

Jezus zegt heel nadrukkelijk ‘als je niet verandert en wordt als een kind’. Iets in mij moet dus veranderen, wil ik Jezus volgen binnen het Koninkrijk van Zijn Vader.

Als ik kijk naar mijn eigen dochter Puck (bijna 2 jaar oud), kan ik een glimp opvangen van wat Jezus zou bedoelen.
Puck kijkt onbevangen naar de wereld. Haar denken is nog minimaal beïnvloed door kennis en ervaring. Voor haar is de wereld één grote speeltuin.
Puck heeft nog niet helemaal door wat goed en slecht voor haar is.
Ze is qua eten en drinken volledig afhankelijk van mijn vrouw en ik.
Ze is erg nieuwsgierig en kopieert ons gedrag.
Met de tijd is ze steeds meer woorden en uitdrukkingen van ons gaan begrijpen. Op dit moment is ze hard bezig om te leren hoe ze zichzelf naar ons kan uitdrukken.

Als ik haar leven spiegel aan de uitspraak van Jezus, heb ik het idee te begrijpen wat Hij ermee bedoelt:

Een geestelijke houding aannemen waarbij we zoveel mogelijk onbevangen naar de wereld om ons heen kijken. We kijken naar mensen, dieren, dingen en situaties zonder te (ver)oordelen.
We moeten leren vertrouwen op God als een vader, want alleen Hij weet wat het beste voor ons is.
We moeten leren hoe het is om in afhankelijkheid van onze Vader te leven. Niet onze wil maar Zijn Wil is wet.

Te vaak kijken we naar de mensen om ons heen en kopiëren hun gedrag. Terwijl wij naar Jezus moeten kijken en Zijn gedrag moeten kopiëren. Jezus heeft immers uitgelegd dat wie Hem heeft gezien, de Vader heeft gezien.
Gaandeweg in onze geestelijke wandel, leren we om de stem van God steeds beter te verstaan (als we ons best blijven doen). Ook leren we zo om beter onze eigen verlangens in gebed aan God voor te leggen.

Veranderen en worden als een kind, heeft naar mijn idee dus alles te maken met het spiegelen van een ouder – kind relatie.

Ik wil graag worden als een kind en luisteren naar Zijn Stem:
Papa hier ben ik!

Foto door Wendy Aros-Routman op Unsplash

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *